تدریس خصوصی دروس مقطع ابتدایی، تدریس خصوصی برنامه‌نویسی کودکان (Scratch) تدریس خصوصی برنامه‌نویسی php و فریم‌ورک Laravel

...

هادی دادخواه

آموزگار رسمی مقطع ابتدایی، برنامه‌نویس php

هزینه هر جلسه (۹۰ دقیقه‌ای) تدریس خصوصی ۱۹۰ هزار تومان


تعدادی از پروژه‌های جدید و قدیمی اجرا شده توسط من: